Head Connect

Stærke lederteams

Skab forandring

Skab åbenhed, engagement og tillid i dit lederteam

Er der potentiale for stærkere samarbejde, mere dynamik og ansvar for den fælles opgave? Har møder en tendens til at blive for operationelle – og er det krævende at træffe gode beslutninger effektivt? Så er det oplagt at investere tid i at skabe fokus og energi omkring den fælles ledelsesopgave og styrke lederteamet. Enkle justeringer kan have en kæmpe effekt på jeres performance.

Bæredygtige vaner ledere medarbejdere

Vores kunder siger, at det, vi er bedst til, er at styrke teams og forløse potentialet til at arbejde åbent og effektivt sammen. Og herigennem skabe stærke relationer til vigtige interessenter, kunder og samarbejdspartnere. De fleste har oplevet, hvor fantastisk det er at være en del af et velfungerende team. Denne oplevelse skabes gennem en systematisk og fokuseret indsats.

Vi har dyb erfaring og ekspertise i at hjælpe lederteams både i mindre organisationer med en stærk vækstagenda, og i større organisationer, der udfordres af øget kompleksitet og forandringstakt.

Baseret på vores lange erfaring med udvikling af teams har vi udviklet en stærk tilgang, der samtidig kan tilpasses til hvert enkelt team. Vi starter typisk med at interviewe teamets medlemmer og nøgleinteressenter for at forstå, hvad det er, der skal til for at flytte teamet. Hvad er teamets historie, hvilke styrker og udfordringer har teamet, hvor klart står ambition og rolle, og hvad er de vigtigste temaer at få arbejdet med. På den baggrund tilpasser vi indsatser, værktøjer og processer, som teamet har brug for at arbejde med.

Omdrejningspunktet er altid de konkrete, praktiske udfordringer, teamet har. Gennem løsningen af disse udfordringer udvikles relationerne og dynamikkerne i teamet på en måde, der øger tillid og effektivitet.

Teamets interessenter involveres i processen på en måde, der skaber øjeblikkelig værdi for organisationen, ligesom teammedlemmernes ledelseskompetencer udvikles gennem de forløb, vi designer.

Vil du vide mere?

Hvad kan vi gøre for dig?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte, hvordan vi kan hjælpe dig, dit team eller din virksomhed.

Referencer og tidligere kunder