Head Connect ApS

Vi styrker ledelseskraften i teams og organisationer

Vi accelererer tillid, involvering og beslutningskraft. Hvert møde tæller.

organisationspsykologer

Stærk ledelseskraft og levende organisationer

Vi gør alt for, at de ledere og de teams, vi arbejder med, lykkes. Vores erfaring som ledere betyder, at vi er pragmatiske og gør en dyd af, at det, vi laver, virker i praksis. Vi arbejder med en kombination mellem fysiske og virtuelle velafprøvede metoder.

Vi arbejder systematisk og ekstremt dedikeret med udvikling og facilitering af teams og organisationer på et solidt fagligt fundament qua vores baggrund som organisationspsykologer med 20+ års erfaring.

Gennem årene har vi opbygget et globalt netværk af konsulenter, der er trænet i vores måde at arbejde på: at udvikle ledere og teams gennem løsningen af konkrete forretningsmæssige udfordringer. Da vores opgaver ofte er internationale, inddrager vi vores netværk, når det er relevant.

Forandringsprocesser i organisation

Vil du vide mere?

Hvad kan vi gøre for dig?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte, hvordan vi kan hjælpe dig, dit team eller din virksomhed.

Bæredygtige vaner i arbejdslivet

Udvikling, der rykker

Udvikling og varig ændring af vaner kræver opmærksomhed, fokus og vedholdenhed – og at vi hjælper hinanden. Derfor har vi udviklet ”Habitdrivers” – et webbaseret værktøj, der skaber fokus og knytter teams og kolleger sammen om den udvikling, de gerne vil opnå.

Habitdrivers hjælper til at definere og forankre nye vaner og samarbejdsformer, der virker og varer ved. Vi kalder det bæredygtige vaner. Det faglige udgangspunkt er neuropsykologi, socialpsykologiske indsigter om ubevidste antagelser og bias’es samt team-psykologi.

Vi kan hjælpe med at