Head Connect

Levende organisationer - udviklingsprogrammer

Skab forandring

Programmer for ledere og medarbejdere

Er det svært at holde kunden i fokus? Står silotænkning i vejen for godt samarbejde og bedre resultater? Bruger I for meget tid på møder uden beslutninger og fremdrift? Kan utilfredsstillende performance håndteres bedre? Bliver problemer eskaleret og har mellemlederne for travlt til at fokusere på det vigtigste? Hvis nogle af disse problemstillinger vækker genklang, så vil træning af team- og ledelseskompetencer være vigtigt og værdiskabende at sætte i gang. Udover at løfte ledelseskraften vil lederprogrammer ofte bidrage til at ændre måden, virksomheden samarbejder og organiserer sig på, så der skabes en med-ledende kultur, der understøtter et agilt set-up.

Baseret på vores lange erfaring med træning og udvikling af ledere og medarbejdere har vi udviklet en model, der både styrker kompetencerne for den enkelte og samtidig skaber resultater for forretningen. Det er udviklingsprogrammer, der er forankrede i virksomhedens strategiske ambition.

Nogle organisationer justerer løbende deres organisering og har behov for ledelse, der hurtigt tilpasser sig ændrede forhold. Her trækker vi på sociokratiske metoder og værktøjer. Her inddrages store dele af organisationen, mens den trænes og løser sine opgaver på mere effektive måder.

Vil du vide mere?

Hvad kan vi gøre for dig?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at drøfte, hvordan vi kan hjælpe dig, dit team eller din virksomhed.

Bevægende og resultatorienterede forløb

Fokus på den dynamiske udviklingsproces

Alle vores udviklingsprogrammer er forankret i den strategiske ambition. Det betyder, at opstarten normalt indebærer en række interviews samt arbejde med det øverste ledelsesteam – dels for at forankre udviklingsprocessen og dels for, at topledelsen får et klart billede af, hvad udviklingsprocessen kræver af dem.

Det er ofte en udfordring at oversætte ambitioner og mål, så de bliver konkrete nok og dermed kommunikerbare. Den enkelte leder skal derfor hjælpes med at konkretisere hvilke strategiske prioriteter, der skal realiseres. Vi giver den enkelte leder modeller og simple analyseværktøjer, der hjælper dem til at stille skarpt på og forstå deres opgave i lyset af den strategiske ambition. Denne proces suppleres af dialoger, der skaber fælles forståelse på tværs af organisationen, da det ofte er her, konkurrerende målsætninger og forståelser skaber konflikter og sub-optimering. Vi kalder det ”Leadership by design”.

Endeligt er der brug for, at lederne får hjælp og støtte til at udvikle sit team og egne kompetencer. I denne proces indgår både velkendte temaer og modeller samt nye elementer som ”organised talks” og ”heart-beat teams”. Vi anvender relevante personprofilværktøjer som Hogan, DiSC og MBTI og bruger Habitdrivers til at ændre og forankre nye vaner, både for teams og individer.

Når vi arbejder med konkrete forandringer, supplerer vi vores metoder med en kortlægning af hvem i organisationen, som andre lytter til. Hvem går man til, når man har brug for input eller støtte? Typisk har 3% af virksomhedens medarbejdere god kontakt med 80% af alle ansatte. Når vi ved, hvem de 3% er, bliver de inddraget som organisationens stemme i dialog med ledelsen. På den måde hjælpes virksomheden til at fokusere på de problemer, der opleves som de vigtigste at løse i organisationen.

I organisationer, der er matrixorganiserede eller arbejder med agile tilgange, bruger vi sociokratiske metoder og modeller for at skabe en kultur, der rent faktisk understøtter denne organisering. Det handler om at balancere involvering og fremdrift, og det kræver fundamentalt ændrede mødestrukturer, beslutningsprocesser og ledelsesforståelse. Disse metoder er tilgængelige og velbeskrevne og ”common sense” – men desværre ikke ”common practice”.

Referencer og tidligere kunder

Kurser og programmer lige nu

Virtuelt forløb for nye ledere

Vi har udviklet et engagerende og effektivt forløb designet til nye ledere, der i sin helhed kan gennemføres virtuelt. Deltagerne er fra samme virksomhed, så udover introduktion og træning i ledelsesfaget bliver der bygget et stærkt og trygt netværk for den nye leder. Tematikkerne, der arbejdes med, handler både om det personlige lederskab, ledelse af teams og rollen som leder i forhold til både drift og udvikling.

Læs mere »

Executive Leadership Program i Himalaya

I år gennemfører vi endnu en gang et globalt program for erfarne ledere i Himalaya. Det er et dybt personligt, unikt og eksklusivt program for ledere, der har solid erfaring, uddannelse og træning i ledelse. Sammen med deltagerne arbejder vi på at skabe dybere indsigter og nye erkendelser, der fundamentalt forandrer perspektivet på lederens liv og virke.

Læs mere »