Head Connect

Virtuelt forløb for nye ledere

Virtuelt forløb for nye ledere

Head Connect laver kundetilpassede programmer for nye ledere. Programmet er designet til at klæde nye ledere på i overgangen fra faglige eksperter til leder.

Programmet er dybt forankret i deltagernes ledere, der spiller en aktiv og betydningsfuld rolle i den succes, dette program har. Derudover involveres deltagernes teams tidligt gennem brugen af Habitdrivers, således at lederens personlige udvikling forankres og deles med lederens team. Det betyder også, at den nye leder fra sin start i ledelsesfaget får sat en dagsorden, der indebærer gode og åbne dialoger om, hvordan lederen påvirker sit team.

Samtidig bygges et stærkt netværk op omkring den nye leder, der således både bliver styrket i forhold til kompetencer og netværk.

Det konkrete indhold kan tilpasses de værdier og den ledelsestænkning, der er gældende for den virksomhed, programmet gennemføres for.