Head Connect

Executive Leadership Program i Himalaya

Executive Leadership Program i Himalaya

”Mt. Everest Executive Leadership Program” bliver gennemført i november 2022. Programmet har global deltagelse og deraf en engelsk titel: Leading with Presence and Purpose – Leaving a legacy. Der vil blive talt både dansk og engelsk undervejs.

Dette internationalt anerkendte lederudviklingsprogram skaber en dybde og klangbund i dit lederskab, du ikke troede mulig. Vi arbejder mod følgende mål:

1: Mere nærværende lederskab
Programmet fokuserer på lederskabets essens og hvordan du kan øge din ledelseskraft, så din organisation motiveres, engageres og tager ansvar. Afsættet er din personlige udvikling og autenticitet. Din bevidsthed om personlige træk og skyggesider styrkes således, og du skaber mere tillid og inspiration og derigennem styrker din organisations evne til at skabe resultater.

2: Led ud fra et personligt formål
Formålet med dit lederskab genbesøges og tilpasses dit talent og dine styrker. Du vil gennem denne proces opnå modet til at udøve exceptionel ledelse, opnå større tilfredshed i dit liv – samt sætte et solidt aftryk på din organisation.

3: Gør en forskel
Gennem arbejdet med ovenstående mål vil du sammen med de øvrige deltagere opbygge en række nye, bæredygtige indsigter og rutiner. Disse skal omsættes i dagligdagen, og deltagerne på programmet bliver dine ”livsvidner” i din søgen og dit arbejde for at gøre en forskel og efterlade din organisation et meget bedre sted.

Det er derfor et program for erfarne ledere, der har prøvet det meste. Det er også et program, hvor det forventes, at du engagerer dig i de øvrige deltagere både før, under og efter selve turen til Himalaya. Du kan finde mere information om datoer, flow og udgifter her: https://lnkd.in/ePVAmN7H

Lederudviklingsprogrammet i Himalaya er den ultimative udviklingsmulighed for erfarne ledere. Vi kan tilpasse og anvende metoder og modeller fra lederudviklingsprogrammet i Himalaya i andre og mere tilgængelige dele af Verden som Norge, Spanien og Afrika. Det gør vi typisk til teams eller grupper af ledere fra samme virksomhed, hvor det er afgørende, at programmet bliver af kortere varighed.